Byggherre:   Romsdalsmuseet
Arbeidets art:   Grunnarbeider for nytt bygg samt utomhus. Grave- og fyllingsarbeider.
Oppstart:   Juni 2014.
Beregnet fullført:   Desember 2015

TILBAKE TIL PROSJEKTER