Byggherre:    Planor Bolig AS
Arbeidets art:    Grunnarbeid for bygg, Vei og VA-anlegg.
Oppstart:    Mai - 2013
Beregnet fullført:    


TILBAKE TIL PROSJEKTER